Mojregion.eu - Mój region w Europie

Centrum Projektów Europejskich nowym kontrolerem pierwszego stopnia dla wydatków w projektach z programów 2007-2013

Od kwietnia 2014 r. Centrum Projektów Europejskich będzie pełnić funkcję kontrolera pierwszego stopnia dla wydatków ponoszonych w projektach programu okresu 2007-2013:

 -  Europa Środkowa (Central Europe)
- Region Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region),
- INTERREG IV C,
- URBACT,
- ESPON.

Beneficjenci, których raporty z realizacji projektu wpłynęły do Władzy Wdrażającej Fundusze Europejskie po 25 lutego br. są informowani o przekazaniu tych dokumentów do Centrum Projektów Europejskich.

Centrum Projektów Europejskich będzie także kontrolerem 1. stopnia edycji ww. programów na lata 2014-2020.

Opublikowano: 2014-03-21 przez Dorota Olga Olszewska ostatnia aktualizacja: 2014-03-21

Wróć