l
nagłóweknagłówek
Bydgoszcz - wydarzenia przygotowane na jubileusz 10-cio lecia Polski w Unii Europejskiej

26 kwietnia 2014
Fundacja „Serca Bicie”Bydgoszcz na Start. Bieg uliczny na dystansie 10km.
XXI Bydgoski Festiwal Operowy. Przegląd spektakli głównie operowych i baletowych prezentowanych przez teatry krajowe oraz zagraniczne. Spektakle prezentowane są na scenie Opery Nova.

1 maja 2014
Bydgoszcz 1 maja W 10. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes organizuje biegi dla dzieci i młodzieży. Zawody odbędą się w dwóch kategoriach wiekowych: od 9 do 12 lat oraz od 13 do 16 lat.
Zgłoszenia przyjmowane są na adres e-mail: bw_sekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl, oraz w dniu zawodów, od godz. 10.00 przy ul. Marszalka Focha, przed budynkiem Opery Nova. Warunkiem udziału jest przedłożenie zgody rodzica na udział w biegu.
Do biegu przystąpić mogą osoby indywidualne, a także szkoły.
Pierwszy bieg dla uczestników w wieku 9-12 lat planowany jest o godz. 12.55, drugi (13-16 lat) rozpocznie się o godz. 13.15.
Start obu biegów przed Operą Nova w Bydgoszczy.
Każdy uczestnik imprezy sportowej otrzyma atrakcyjną nagrodę, a na zwycięzców czekają aparaty fotograficzne, hulajnogi, deskorolki i plecaki. Z okazji 10. rocznicy wstąpienia do Unii Europejskiej specjalną nagrodę – tablet – otrzyma także jeden z 10-latków biorących udział w biegu.
Więcej informacji oraz regulamin znajduje się na stronie www.bydgoszcz.uw.gov.pl

2 maja 2014
"TABER" Tadeusz Bober Beneficjent zaprasza na zwiedzanie zakładu, w trakcie będą przedstawiane stosowane technologie. Firma TABER świadczy usługi w zakresie montażu podzespołów dla przemysłu elektronicznego, elektro-technicznego i samochodowego. Zakład jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Bydgoszcz, ul. Ołowiana 24, godz. 8:00-14:00
3 maja 2014
3-ego i 4-ego maja 2014 r. zapraszamy do udziału w bezpłatnym zwiedzaniu Exploseum – niezwykłego miejsca w Bydgoszczy, które powstało w 2011 roku jako oddział Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. W usytuowanym w dawnej, niemieckiej fabryce materiałów wybuchowych zespole ośmiu budynków, prezentowana jest wyjątkowa wystawa będącą połączeniem nowoczesnych środków wyrazu, jakimi dysponuje współczesne muzealnictwo z narracyjną opowieścią o szeroko rozumianej historii i nauce. Ekspozycję dopełniają liczne aranżacje scenograficzne pozwalające bezpośrednio „dotknąć” historii. W 1939 roku, niedługo po zajęciu Bydgoszczy przez wojska niemieckie, zapadła decyzja o zbudowaniu w pobliskiej puszczy fabryki materiałów wybuchowych koncernu DAG. Budynki, w których prezentujemy wystawę są pełnym ciągiem produkcyjnym jednej z linii technologicznej strefy produkcji nitrogliceryny. Podczas zwiedzania dowiedzą się Państwo m.in. kim był Alfred Nobel, jak działał koncern DAG i w jaki sposób odbywała się produkcja nitrogliceryny oraz jak wyglądała działalność konspiracyjno-sabotażowa pracowników bydgoskiej fabryki, będzie można także wysłuchać relacji osób pracujących w DAG Fabrik Bromberg. Dofinansowane z funduszy unijnych Exploseum – Centrum techniki wojennej DAG Fabrik Bromberg za sprawą bardzo dobrze zachowanej militarnej architektury przemysłowej oraz losów osób pracujących w tej fabryce, jest miejscem wyjątkowym nie tylko na skalę regionu czy kraju ale również Europy. Zwiedzanie trwa ponad dwie godziny i odbywa się w określonych przedziałach czasowych: 9.30 - 12.00, 11.30 - 14.00, 12.30 - 15.00, 14.30 - 17.00.
Telefoniczna rezerwacja numer tel: 883 366 056 gwarantuje zwiedzanie o dogodnej porze. Exploseum znajduje się w w sąsiedztwie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego (Bogdana Raczkowskiego).
Bydgoszcz, ul. Bogdana Raczkowskiego w godzinach 09:00-17:00 www.exploseum.pl


7 maja 2014
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy W ramach Dni Otwartych w PTE przygotowanych zostanie 6 stoisk, w których promowane będą poszczególne rodzaje działalności:
• Stanowisko 1 – projekt: Powrót na rynek pracy IV – czas na nowy start – w ramach projektu planowane jest wsparcie osób, którzy utracili pracę lub są przewidziani do zwolnienia z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy. Uczestnicy mogą skorzystać ze szkoleń zawodowych lub ubiegać się o wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
• Stanowisko 2 – projekt: Dalszy krok – program aktywizacji zawodowej pracowników firmy ZACHEM S.A. – projekt adresowany jest do byłych pracowników ZACHEM. Celem projektu jest przygotowanie osób zwolnionych z ZACHEM do podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia poprzez podniesienie i dostosowanie kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych i przedsiębiorczych.
• Stanowisko 3 – projekt: inLAB – innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu – w ramach projektu wspierana jest współpraca świata nauki i biznesu. Do kontaktu zapraszamy przedstawicieli uczelni wyższych z regionu i przedsiębiorców, którzy zainteresowani są realizacji projektów badawczo-rozwojowych.
• Stanowisko 4 – projekt: Od ucznia do mistrza. Praktyki i staże Twoją drogą do kariery zawodowej – projekt przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest organizacja staży i praktyk zawodowych w firmach związanych z Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym. W ramach projektu zapewnionych jest 150 płatnych staży i 50 praktyk w przedsiębiorstwach.
• Stanowisko 5 – projekt: Kujawsko - Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej – wsparcie projektu obejmuje doradztwo dla osób fizycznych z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w obszarze ES, doradztwo grupowe do podmiotów ekonomii społecznej (PES) w zakresie komercyjnym, szereg szkoleń, lokalne debaty oraz wspomniane dotacje na rzecz utworzenia 2 spółdzielni socjalnych, z półrocznym wsparciem pomostowym.
• Stanowisko 6 – promocja informacja na temat oferty szkoleniowej PTE – pracownicy PTE udzielać będą informacji na temat szkoleń, kursów studiów podyplomowych i funduszy pożyczkowych oferowanych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
Ponadto planuje się przeprowadzić 4 seminaria:
• Godz. 10.00 – wystąpienie Radcy prawnego p. Łukasza Lewandowskiego nt. „Elastyczne formy zatrudnienia w polskim systemie prawnym”
• Godz. 11.30 – wystąpienie p. dr Pawła Antoszaka nt. „Region kujawski w Unii Europejskiej – stan i perspektywy”
• Godz. 13.00 – wystąpienie Eksperta z zakresu funduszy europejskich p. Pawła Białego nt. „Perspektywy pozyskiwania dofinansowania przez przedsiębiorstwa w nowej perspektywie finansowej w latach 2014-2020”
Bydgoszcz, ul. Długa 34, godz. 10:00-15:00
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza do Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu powstałego dzięki funduszom europejskim. Swoją ofertę Dni Otwartych Uniwersytet kieruje do uczniów i nauczycieli szkół bydgoskich (200-250 osób) W programie:
- pokaz wybranych form aktywności fizycznej (na hali sportowej, na pływalni, w sali fitness i tańca, w sali gimnastyki sportowej i innych; prowadzący - pracownicy Instytutu Kultury Fizycznej i Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu, ćwiczący studenci IKF);
- zwiedzanie obiektu oraz bierny i czynny udział uczniów i nauczycieli w zajęciach prowadzonych przez pracowników IKF i CEKFiS;
- wykład poświęcony współczesnym problemom aktywności fizycznej i zdrowia dzieci i młodzieży (aula CEKFiS).
ul. Sportowa 2 10:00 13:00 www.ukw.edu.pl Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza do Biblioteka Główna powstałej dzięki funduszom europejskim. Swoją ofertę Dni Otwartych Uniwersytet kieruje do uczniów i nauczycieli szkół bydgoskich (200-250 osób) W program zaplanowano zwiedzanie obiektu oraz projekcja zdjęć i filmów w auli Biblioteki Głównej. ul. Szymanowskiego 3 10:00 13:00 www.ukw.edu.pl
Z okazji l0-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy jako Beneficjent Funduszy Europejskich zaprasza w dniu 7 maja 2014 r. dzieci, młodzież i dorosłych na festyn na placu przed budynkiem oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy przy ulicy Poniatowskiego 3. Dla uczestników przygotowano liczne atrakcje: - wystawę policyjnego sprzętu transportowego ruchu drogowego (furgon profilaktyczno-edukacyjny, furgon Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego, radiowóz z wideo rejestratorem i motocykle),
- wystawę wyposażenia i sprzętu specjalistycznego Oddziału Prewencji Policji (armatka wodna, automatyczna wyrzutnia granatów łzawiących na pojeździe Mitsubishi L 200, reflektor olśniewający na pojeździe Nissan Navara, karetka),
- pokaz techniki daktyloskopii (furgon kryminalistyczny),
- pokaz robota pirotechnicznego,
- zwiedzanie policyjnej strzelnicy i bazy szkoleniowej,
- pokaz tresury psa służbowego,
- konkursy dla dzieci: ,,Wiem wszystko o bezpieczeństwie w ruchu drogowym'', ,,Bezpieczeństwo w domu, w szkole, na ulicy”, ,,Najlepszy obraz dotyczący bezpieczeństwa”,
- rozwiązywanie krzyżówek dot. bezpieczeństwa dla dzieci,
- prezentacja multimedialna na temat projektów Kujawsko-Pomorskiej Policji realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013,
- publiczny punkt dostępu do Internetu i urzędomat zakupione w ramach projektu unijnego będą dostępne w siedzibie KWP w Bydgoszczy przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 7.
Wstęp bezpłatny. Festyn potrwa w godz. 9.00-14.00. Miejsce dostępne dla osób niepełnosprawnych.
Bydgoszcz, ul. Poniatowskiego 3 w godzinach 09:00-14:00 www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl


8 maja 2014
W ramach dnia otwartego chcemy zaprezentować profesjonalną platformę e-learningową „Delfin”, której celem jest wspieranie dzieci, młodzieży i dorosłych w nauce zapamiętywania, koncentracji uwagi i szybkiego czytania. Osoby, które skorzystają z oferty kursów e-learningowych lub blended learningowych, mogą otrzymać dostęp do narzędzi multimedialnych, takich jak: artykuły, filmy, prezentacje, czy gry i zadania logiczne, których celem jest poprawa sprawności intelektualnej. Na „Delfinie” cała wiedza i tradycja naszej Szkoły została uporządkowana i złożona w wiele kursów, które zawierają takie moduły, jak: Metoda Ciągów Skojarzeniowych, Lokalizacji, Symboli (autorska metoda pamięciowa SPW), Metoda Map Myśli (kreatywne notowanie), czy Moduł Szybkiego Czytania. Planujemy przeprowadzenie dodatkowych atrakcji dla dzieci, w tym prezentacje platformy, gry, konkursy, zabawy. Lokal znajduje się na pierwszym piętrze kamienicy. Niestety nie posiada udogodnień dla niepełnosprawnych. Wstęp jest bezpłatny po wcześniejszej rezerwacji i potwierdzeniu miejsca na adres biuro@spw.pl. Ponieważ salki lekcyjne są kilkunastoosobowe przewidujemy w zależności od ilości chętnych przeprowadzenie 4 modułów prezentacji w niedużych grupach, stąd konieczność wcześniejszej rezerwacji wraz z podaniem sugerowanej godziny wizyty z pośród następujących 4: 10.00, 11.00, 12.00 i 13.00.
Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 15-lut w godzinach 10:00-14:00 www.spw.pl www.delfin.spw.pl http://www.spw.pl/pl,menu,437,0,glowny-spwpl.html

9 maja 2014
Drewniane sypialnie rodem z Bydgoszczy
Zachęcamy bydgoszczan, i nie tylko ich do przyjrzenia się z bliska, jak Fundusze Europejskie przyczyniają się do rozwoju rodzimych przedsiębiorstw. Firma STWD Roman Bilecki skorzystała z pieniędzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 co pozwoliło wdrożyć nowoczesne rozwiązania, które sprawiły, że tradycyjna stolarka zmieniła się w dziedzinę pełną innowacyjnych rozwiązań i technologicznych nowinek.
1. Oglądanie mebli na żywo, bez wychodzenia z domu Oko Wielkiego Brata jest wszędzie – kamery internetowe z możliwością ich sterowania, pozwalają zobaczyć ekspozycję mebli na żywo, w zaciszu własnego domu. Nowoczesny system kamer internetowych to innowacyjne rozwiązanie, które zainteresuje wszystkich lubiących nowinki techniczne.
2. Centrum dowodzenia – magazyn Czy w magazynie można zobaczyć coś ciekawego?! Jeśli jest to nowoczesny magazyn to zdecydowanie tak. Tu wszystko ma swoje miejsce, nie ma miejsca na przypadkowość. Dzięki urządzeniom do automatycznego oznaczania i identyfikacji produktów za pomocą kodów kreskowych do Klienta zawsze trafi to, co zamówił. Działaniu magazynu można będzie przyjrzeć się z bliska.
3. Od pomysłu do realizacji Droga, jaką mebel musi przejść, aby... był meblem jest jak łańcuch pokarmowy, tyle, że tu nikt nikogo nie zjada, wręcz przekazuje dalej swoją zdobycz – kolejne etapy pracy nad projektem. Ze szkicu i wstępnego zamysłu powstaje konstrukcja wraz z wizualizacjami. Pozwala na to zaawansowany sprzęt komputerowy. Gotowy projekt trafia do realizacji na produkcję, a co tam się dzieje ... dla Was nie musi być tajemnicą. Chętnie oprowadzimy Was po kuluarach zakładu produkcyjnego. Zachęcamy do odwiedzenia siedziby firmy wszystkich, dla których nie bez znaczenia jest zdrowy sen. Wstęp wolny.
Bydgoszcz, ul. Wiślana 25 w godzinach 10:00-14:00 www.beds.pl https://www.facebook.com/beds.eu
Na świętowanie Dnia Europy w Bydgoszczy Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz przy WSG wraz z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej – Bydgoszcz w tym roku zaprasza na bydgoski Stary Rynek, gdzie powstanie „miasteczko europejskie”. W namiotach utworzone zostaną stoiska europejskie, na których dostępne będą m.in. publikacje europejskie czy kolorowanki, natomiast w wyznaczonych miejscach odbywać będą się zaplanowane na ten dzień działania (konkursy, gry, zabawy i quizy). Do udziału w wydarzeniu zaprosimy przede wszystkim najmłodszych Europejczyków, czyli przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych wraz z opiekunami (nauczyciele, wychowawcy, rodzice). W Dniu Europy szczególnie przybliżamy Unię Europejską obywatelom, pokazujemy czym jest Unia Europejska i jak funkcjonuje, jakie są podstawowe prawa obywateli UE oraz jak Polska korzysta z członkostwa w UE już od 10-ciu lat. Mali uczestnicy Dnia Europy poznawać będą Unię Europejską poprzez zabawę – zorganizowane zostaną liczne konkursy z nagrodami i quizy dotyczące wiedzy nt. państw członkowskich, ich zabytków i kultury, zgadywanki dotyczące symboli UE, konkurs na najładniejszego Syriusza (maskotkę UE) oraz najpiękniejsze życzenia z okazji Dnia Europy. Dzieci będą mogły także liczyć na pomalowanie twarzy w barwy narodowe wybranych państw UE, wspólne układanie europejskich puzzli czy grę w Europejskie Koło Fortuny, w której będzie można również wygrać atrakcyjne nagrody. Natomiast starszych uczestników Dnia Europy (młodzież, osoby dorosłe) zaprosimy do wspólnej zabawy w europejskiej grze miejskiej z okazji 10-tej rocznicy przystąpienia Polski do UE. Chętni będą mogli wybrać się też na krótki spacer z przewodnikiem, który wskaże im okoliczne obiekty dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W samo południe odegrany zostanie hymn Unii Europejskiej, a uczestnikom rozdawane będą kwiaty i baloniki w barwach UE oraz gadżety europejskie. Dodatkową atrakcją będzie poczęstunek w postaci słodkiej waty cukrowej. Wydarzenie to przygotowane zostanie we współpracy z Urzędem Miasta Bydgoszczy.

10 maja 2014
Wiślana Trasa Rowerowa to szlak prowadzący wzdłuż Wisły dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Otwarcie trasy jest związane z Inauguracją Sezonu Turystycznego i będzie mu towarzyszyć wiele atrakcji. Odbędą się rajdy rowerowe w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Grudziądzu oraz pikniki, podczas których wystawcy prezentować będą walory turystyczne swoich miast. W imprezach wezmą udział również przedstawiciele Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, Komend Policji, którzy zapoznają uczestników m.in. z akcją „Oznakuj swój rower” oraz Straży Pożarnej. Zaproszeni przedstawiciele lokalnych informacji turystycznych będą zapoznawać uczestników pikników z ofertą turystyczną, jaka czeka na rowerzystów korzystających z Wiślanej Trasy Rowerowej. Aby wziąć udział w rajdzie należy zarejestrować się na stronie visitkujawsko-pomorskie.pl. Uczestnicy rajdów mają szansę wygrać niezwykłe nagrody promujące Wiślaną Trasę Rowerową w Województwie Kujawsko-Pomorskim – między innymi rowery. Udział w imprezach jest bezpłatny.
Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii zaprasza mieszkańców na Dni Otwarte. W programie: - prezentacja sprzętu rehabilitacyjnego, - ćwiczenia grupowe „Zdrowy kręgosłup” + profilaktyka bólu kręgosłupa + zestaw ćwiczeń do wykonywania w domu (10 osób w grupie, ćwiczenia co godzinę), - pokaz ćwiczeń koordynacyjnych na platformie balansowej + wykonywanie ćwiczeń (do 4 osób), - pokaz diagnostyki chodu i treningu chodu na bieżni + diagnostyka chodu (do 4 osób), - pokaz ćwiczeń na urządzeniu do kinezyterapii Pragma, - aquaaerobic (4 osoby w grupie co godzinę). Dni Otwarte odbędą sie z Zakładzie Rehabilitacji. Szpital jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Ze względu na duże zainteresowanie rehabilitacją przewidujemy przyjmowanie wcześniejszych telefonicznych pod nr tel 52 32 79 372. Rezerwacje przyjmowane są od godz. 15:00 do 19:00. Bydgoszcz ul.Meysnera 9 10:00 16:00 www.szpital-pluc.bydgoszcz.pl
Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii zaprasza mieszkańców na Dni Otwarte. W programie: - prezentacja pracowni tomografu komputerowego, - prezentacja pracowni USG, - prezentacja pracowni endoskopowej i aparatury diagnostycznej. Prezentacje prowadzone będą przez pracowników szpitala dla kilkuosobowych grup zainteresowanych osób. Czas prezentacji wszystkich trzech pracowni – do 50 minut. Co 30 minut na prezentacje doprowadzana będzie przez przewodnika następna, kilkuosobowa grupa. Nie przewiduje się prowadzenia zabiegów diagnostycznych na osobach odwiedzających. Szpital jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Obowiązuje rezerwacja telefoniczna pod nr tel 52 325 67 49. Rezerwacje przyjmowane są od godz. 7:00 do 14:00. Ul.Seminaryjna 1 11:00 14:00 www.szpital-pluc.bydgoszcz.pl
Bydgoska przystań przy ulicy Tamka 2 zaprasza 10 maja 2014 r. na dzień otwarty, podczas którego na odwiedzających czeka wiele atrakcji. W programie zwiedzanie najważniejszych miejsc Przystani Bydgoszcz, pokazowe zajęcia i konsultacje Szkoły Jogi, pokaz samochodów wodnych z napędem silnikowym, wypożyczalnia sprzętu wodnego za 1 zł., Drzwi otwarte Sekcji Kajakowej i Sekcji Wioślarskiej CWZS Zawisza.
Bydgoszcz, ul. Tamka 2 w godzinach 12:00-18:00 www.przystanbydgoszcz.pl
W ramach akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy zaprasza 10 maja 2014 r. na Białą Sobotę, podczas której odbędą się następujące działania:
1. Zwiedzanie klinik i oddziałów, w których znajduje się sprzęt zakupiony ze środków UE.
2. Wykłady profilaktyczno -edukacyjne prowadzone przez pracowników naukowych jednostek organizacyjnych, które otrzymały wsparcie finansowe, w zakresie:
- kardiologii,
- neonatologii-pediatrii,
- ginekologii.
3. Nieinwazyjne badanie oraz konsultacje:
- kardiologiczne,
- USG– neonatologiczne, położnicze, ginekologiczne,
- KTG;
4. Badania i konsultacje-po uprzedniej rejestracji pod numerami telefonów:
- kardiologiczne - 52/36-55-512, 52/36-55-624;
- USG, KTG - 52/36-55-819.
5. W trakcie Dni Otwartych… odbywać się będą:
- konsultacje ginekologiczne, położnicze, pediatryczno– neonatologiczne, laktacyjne, nt. szczepień dzieci, dotyczące rehabilitacji i prawidłowego układania dziecka;
- pokaz innowacyjnego noszenia dziecka w chuście.
Ilość badań i konsultacji ograniczona. Na wykłady profilaktyczno - edukacyjne wstęp wolny, bez ograniczenia ilości miejsc. Na terenie realizacji projektu istnieją udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Odwiedzających zapraszamy do Budynku 1D, I piętro, Zespół Poradni.
Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75 w godzinach 10:00-17:00 www.biziel.pl

11 maja 2014
Z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy zaprasza 11 maja 2014 r. do zwiedzania Wieży Ciśnień przy ul. Filareckiej 1. Niezwykłe muzeum prezentuje ponad 400 eksponatów oraz prezentacje multimedialne przybliżające historię wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy, Polsce i Europie. Zwiedzający poznają sposoby pozyskiwania oraz transportu wody od czasów starożytnych po współczesność, a także proces uzdatniania i oczyszczania ścieków. Szczególną atrakcją jest taras widokowy, z którego z wysokości 45 m można podziwiać Bydgoszcz.
W programie:
- smakowanie zdrowej Wody Bydgoskiej wprost z zapomnianego już saturatora lub cysterny;
- konkursy dla dorosłych i dzieci w parku obok Wieży Ciśnień;
- wystawa fotografii prezentująca wybrane fragmenty – detale Wieży Ciśnień w trakcie renowacji i po jej zakończeniu wraz z informacją o zakresie wykonanych prac (w ramach realizacji unijnego projektu);
- trzyczęściowa prezentacja multimedialna:
1) jak zmieniała się Wieża Ciśnień od chwili rozpoczęcia renowacji po dzień dzisiejszy;
2) kto nas odwiedził, skąd i ilu mieliśmy gości - dane obrazujące popularność Wieży Ciśnień wśród bydgoszczan, a także turystów z kraju i z zagranicy;
3) mozaika artystyczna Galerii Wieży Ciśnień - migawki z organizowanych tu wystaw, spotkań, koncertów, prezentacja artystów i ich prac;
- możliwość wcielenia się w postać kanalarza wychodzącego z włazu wodociągowego - fotografia na tle makiety;
- karykatury bydgoskiego artysty Waldemara Zyśka (chętni do pozowania otrzymają swoją pamiątkową karykaturę);
- konkurs fotograficzny na najlepsze zdjęcie eksponatu Wieży Ciśnień; - tworzenie wspólnego malowidła przedstawiającego Wieżę Ciśnień. Po namalowaniu farbą wybranego fragmentu artysta zostawia swój podpis, napis, ślad. Planujemy, że dzieło zawiśnie w galerii Wieży Ciśnień.
- oprawa muzyczna (akordeon, skrzypce).

Bydgoszcz, ul. Filarecka 1 w godzinach 11:00-17:00 www.mwik.bydgoszcz.pl
17 maja 2014
Ogólnopolskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora - „Monodram 2014”

28 maja 2014
Ogólnopolskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora - „Monodram 2014”

30 maja 2014
AIR FAIR to międzynarodowa wystawa poświęcona lotnictwu, której celem jest konsolidacja środowiska lotniczego, zarówno wojskowego jak i cywilnego. Hasło tegorocznej wystawy to INNOWACJE PRZYSZŁOŚCI. Zgodnie z tradycją pierwszy dzień zostanie poświęcony wyłącznie wystawcom oraz zaproszonym gościom. Drugi dzień będzie otwarty dla Zwiedzających. To niezwykła okazja by z bliska zobaczyć różnego rodzaju samoloty i śmigłowce, jak również ekspozycję osprzętu serwisowego i sprzętu bojowego. Wystawa odbędzie się na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy.