Mojregion.eu - Mój region w Europie

ERRIN

ERRIN – Europejska Sieć na rzecz Badań i Innowacji powstała w celu wspierania swoich członków w pełnym i efektywnym uczestnictwie w Europejskim Obszarze Badawczym ERA (European Research Area). Ułatwiając kontakty pomiędzy przedstawicielstwami regionów
w Brukseli, ERRIN stymuluje ich współpracę w tej niezwykle istotnej dla rozwoju całej Unii Europejskiej dziedzinie. Obecnie sieć gromadzi ponad 90 regionów.

Sieć ERRIN :

 • informuje o  polityce wspólnotowej w zakresie badań i innowacji
 • umożliwia wypowiedzenie się regionom na temat posunięć w zakresie polityki badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej oraz działa jako punkt kontaktowy dla instytucji unijnych poszukujących możliwości konsultacji swoich działań z regionami
 • ułatwia wymianę doświadczeń realizację wspólnych działań przez członków sieci  
 • pośredniczy we współpracy z innymi zainteresowanymi sieciami partnerów w Europie.

Cele te ERRIN realizuje poprzez:

 • organizację konferencji, warsztatów i seminariów z udziałem przedstawicieli instytucji europejskich - również o charakterze lobbingowym
 • tematyczne grupy robocze gromadzące zainteresowanych przedstawicieli regionów
  i pracowników dyrekcji generalnych Komisji Europejskiej,
 • stronę internetową www.errinnetwork.eu, gdzie publikowane są najnowsze informacje z zakresu polityki dotyczącej badań i innowacji w Unii Europejskiej, materiały ze spotkań grup roboczych oraz spotkań indywidualnych zarządu sieci ERRIN, a także zaproszenia do składania wniosków i ogłoszenia o poszukiwaniu partnerów do pojektów międzynarodowych

W obecnym okresie programowania w sieci ERRIN działa 15 grup roboczych:

 • biotechnologia
 • design i kreatywność
 • energia i zmiany klimatyczne
 • future RTD
 • zdrowie
 • finansowanie innowacji
 • współpraca międzynarodowa
 • nanotechnologia
 • polityki unijne
 • rola nauki w społeczeństwie
 • inteligentna specjalizacja
 • turystyka
 • transport
 • woda

Ich działalność koncentruje się wokół wymiany know-how, monitorowania zmian legislacyjnych w poszczególnych obszarach tematycznych, spotkań z przedstawicielami instytucji europejskich, przygotowywania wspólnych opinii i dokumentów, a także opracowywania wspólnych projektów.

 

Województwo Kujawsko-Pomorskie jest członkiem sieci ERRIN od 2007 roku. W tym okresie aktywnie uczestniczyło w jej pracach, dzięki czemu znalazło się w grupie regionów składających wniosek o przyznanie dofinansowania na realizację projektu Making Knowledge Work (MKW) w ramach inicjatywy INTERREG IVC. Celem projektu MKW był transfer i włączanie do głównego nurtu programów operacyjnych dobrych praktyk w celu poprawy zdolności innowacyjnych regionów. Dobre praktyki są wynikiem współpracy partnerów „potrójnej heliksy”, czyli świata nauki, biznesu i sektora publicznego. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć w zakładce Europejska Współpraca Terytorialna – Projekty.   

Więcej informacji na temat sieci ERRIN dostępnych jest na jej stronie internetowej   http://www.errin.eu