Mojregion.eu - Mój region w Europie

Staż w BIWKP

 

 

 

 

 

Staż w BIWKP w Brukseli ma charakter bezpłatny. Osoby zainteresowane odbyciem praktyki proszone są o przesłanie swojego CV wraz z listem motywacyjnym na adres jednostki wraz ze wskazaniem preferowanego okresu odbycia stażu. W wypadku dużej liczby chętnych, pierwszeństwo przyznawane jest osobom zameldowanym i zamieszkałym na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.