Mojregion.eu - Mój region w Europie

Rendez-Vous

Regionalne Biuro Informacyjne Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Brukseli od początku funkcjonowania przy Avenue de Tervuren 84 jest jednocześnie brukselskim studiem Polskiego Radia Pomorza i Kujaw. Radio PiK otrzymało w 2007 roku kolejny grant, tym razem z Parlamentu Europejskiego, na realizację projektu: „Rendez Vous. 50 lat Traktatu Rzymskiego. Kujawsko-Pomorskie dla Europy”.

Projekt miał na celu informowanie mieszkańców Pomorza i Kujaw o aktualnych wydarzeniach związanych z Unią Europejską, jej funkcjonowaniu i działalności przez nią podejmowanej celem rynku pracy, rozwoju regionalnego, polityki rolnej, wyrównywania szans, edukacji, ochrony środowiska, bezpieczeństwa, kultury, mniejszości narodowych, itd. Projekt obejmuje również nie tylko debaty, w których biorą aktywny udział słuchacze z naszego regionu, lecz także udzielanie odpowiedzi na pytania stawiane przez słuchaczy indywidualnych, przedsiębiorców, samorządowców, uczniów i studentów. „Rendez Vous. 50 lat Traktatu Rzymskiego. Kujawsko-Pomorskie dla Europy” umożliwi ponadto słuchaczom z naszego województwa poznanie zwyczajów i poziomu życia mieszkańców innych regionów Europy oraz Ukrainy. Audycje będą bowiem związane z tak aktualnymi tematami jak: tradycja, historia, folklor, stosunek do Unii Europejskiej i spraw bieżących mieszkańców z regionów państw członkowskich Unii Europejskiej i Ukrainy.

Osoby zainteresowane programami „Rendez - Vous 50 lat Traktatów Rzymskich” mogły słuchać Magazynów Europejskich : w poniedziałki od 19,05, we środy od 4,54 do 5,54, o 9,30 i od 12,20, w czwartki od 21,10 do 22,00 i w piątki od 12,20. Powtórzenia najważniejszych informacji znajdowały się w programie sobotnim miedzy 5,00 a 6,00.

Dodatkowe informacje o projekcie dostępne są na stronie:
http://www.radiopik.pl/go.php/rendez_vous/

 

"Rendez-Vous. 50 lat Traktatu Rzymskiego" był projektem finansowanym ze środków
Parlamentu Europejskiego i Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.