Mojregion.eu - Mój region w Europie

EROC

Europejskie Regiony Kultury (EROC - European Regions of Culture) - pilotażowy projekt rezydencji artystycznych

Celem Europejskiego Regionu Kultury jest wypromowanie europejskich regionów rolniczych jako obszarów wywierających duży wpływ na bogactwo i różnorodność kultury europejskiej. Zamierzeniem partnerów realizujących projekt jest wykreowanie modelu analogicznego do Europejskiej Stolicy Kultury, celebrującego kulturową odmienność regionów rolniczych Unii Europejskiej, a także stworzenie międzynarodowej platformy, łączącej kulturotwórcze instytucje partnerskich krajów. Projekt EROC kładzie nacisk na rolę, jaką kultura regionów rolniczych odgrywa w procesie budowania niezależnej tożsamości krajów wewnątrz zintegrowanej struktury Unii Europejskiej.

Europejski Region Kultury jest partnerskim projektem trzech regionów: Kornwalii w Wielkiej Brytanii, fińskiej Południowej Ostrobothnii, oraz Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Współpracują one również z obserwatorami z Irlandii, Danii, Włoch i Bułgarii. Każdy z partnerskich regionów, posiadający odmienne uwarunkowania geograficzne, odmienną historię, status ekonomiczny i okres członkostwa w Unii Europejskiej, reprezentuje również zupełnie różny model kultywowania praktyki artystycznej. Seria spotkań i programów rezydencyjnych dla artystów będzie punktem wyjścia do wymiany doświadczeń między osobami działającymi w sektorze kultury, oraz do dyskusji na temat zagadnień dotyczących społeczności lokalnych i międzynarodowych, regionalnej ekonomii i przedsiębiorczości oraz różnorodności środowiska naturalnego. Rozwinięciem debaty będą prowadzone wspólnie przez artystów z partnerskich regionów działania artystyczne oraz utworzenie multiregionalnego zespołu, którego zadaniem będzie praca nad modelem EROC.

Z każdego z 3 partnerskich regionów wyłonionych zostało 3 uczestników, którzy w swojej działalności silny nacisk kładą na kulturę regionalną. Podczas organizowanych na terenie partnerskich regionów 3 sesji tematycznych, uczestniczący w projekcie artyści tworzyć będą w ramach programu rezydencyjnego projekty artystyczne, inspirowane konkretnymi hasłami.

2009 SESJA/REZYDENCJE ARTSTÓW                       HASŁO

Toruń, woj. Kujawsko-Pomorskie                                 Wspólnota/internacjonalizm
17-24 kwietnia (8dni)

Pd Ostrobothnia, Finlandia                                          Ekonomia kultury/przedsiębiorczość
2-7 sierpnia (6 dni)

Kornwalia, Wielka Brytania                                          Charakterystyka regionu/środowisko
8-13 października (6 dni)

Artyści

Podczas postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego w partnerskich regionach, wyłoniono grupę 9 artystów, biorących udział w programie rezydencji EROC. Są to:

Kornwalia:
Rae Chapman - artystka wizualna
Bruce Davies - artysta wizualny
Paul Farmer - pisarz

Pd Ostrobotnia:
Panu Hemminki - artysta malarz
Eija Irmeli Lahti - aktorka, reżyserka teatralna
Henna Mantere - artystka wizualna, projektantka tkanin

Woj. kujawsko-pomorskie:
Rafał Kołacki - muzyk
Katarzyna Łyszkowska - artystka wizualna
Danuta Milewska - artystka performance

Szczgółowe informacje n.t. projektu znaleźć można na stronie: http://www.e-r-o-c.com/