Mojregion.eu - Mój region w Europie

Budżet UE na 2016: Priorytet to zatrudnienie

Kryzys uchodźczy i migracyjny oraz pobudzenie tworzenia miejsc pracy – Parlament Europejski domaga się większych środków w budżecie na 2016 rok na te dwa cele. Budżet będzie przedmiotem wtorkowej debaty plenarnej i środowego głosowania. Potem PE i Rada przystąpią do negocjacji, które potrwają trzy tygodnie. 

Poniżej wywiad PE ze współsprawozdawcą José Manuelem Fernandesem (EPL, Portugalia) o tym, jaka jest stawka negocjacji: 

Komisja Budżetowa (BUDG) zaproponowała budżet na 2016 rok w wysokości 157,4 mld euro. Jaka część tych środków zostanie przeznaczona na pomoc uchodźcom i wzmocnienie kontroli na zewnętrznych granicach UE?

Projekt budżetu na 2016 rok zaprezentowany przez Komisję Europejską proponuje przeznaczenie 1,2 mld euro na działania związane z kryzysem migracyjnym, w tym szereg nowych inicjatyw takich jak relokacja uchodźców w państwach członkowskich. Proponujemy dodatkowe 900 mln euro na ten cel.

 

Jakie działania będą mogły być przeprowadzone dzięki tym środkom ?

Priorytetem będzie usprawnienie procesu przyjmowania uchodźców: poprawa infrastruktury dla osób ubiegających się o azyl, przyspieszenie obiegu dokumentów, większa dostępność kursów językowych etc. Jednocześnie wzmocnimy operacje na Morzu Śródziemnym, poprawimy wymianę informacji na temat migracji i spraw związanych z bezpieczeństwem między poszczególnymi państwami członkowskimi etc. Ponadto będziemy musieli zwalczać przyczyny napływu ludności – zwłaszcza w państwach pochodzenia leżących poza UE. To właśnie dlatego proponujemy dodatkowe 260 mln euro na politykę zagraniczną.

Jaka kwota zostanie przeznaczona na tworzenie miejsc pracy?

Jednym z głównych priorytetów budżetu jest pobudzanie zatrudnienia. Jeśli weźmiemy pod uwagę również politykę spójności, to ponad 1/3 budżetu – blisko 50 mld euro – będzie powiązana bezpośrednio z tworzeniem miejsc pracy: wsparcie edukacji i szkoleń, pomoc w zakładaniu przedsiębiorstw, wspieranie projektów infrastrukturalnych etc. Parlament proponuje w szczególności kontynuowanie inicjatyw związanych z zatrudnieniem młodych.

Pośrednio z tworzeniem miejsc pracy związany jest niemal cały unijny budżet, który wspiera mobilność studentów (Erasmus+), małe i średnie przedsiębiorstwa (Cosme), badania i rozwój (Horyzont 2020), rozwój infrastruktury (Instrument Łącząc Europę), inwestycje (Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych), a także rolnictwo.

 

Czego spodziewa się Pan po negocjacjach z państwami członkowskimi? 

Spodziewam się, że negocjacje będą trudne, ponieważ Rada niejednokrotnie w przeszłości pokazała, że nie zawaha się nie dotrzymać słowa czy ogłosić ambitnych inicjatyw, nie mając odpowiednich środków do ich realizacji.

 

Źródło: Parlament Europejski

Opublikowano: 2015-10-27 przez Mieszko Matusiak ostatnia aktualizacja: 2015-10-27

Wróć