Mojregion.eu - Mój region w Europie

Aktualności

Unia ma nową propozycję dla Wielkiej Brytanii

Unia Europejska przedstawiła Wielkiej Brytanii propozycję zmian w polityce socjalnej. Tzw. hamulec bezpieczeństwa pozwoli rządom czasowo ograniczyć dostęp do świadczeń dla nowoprzybyłych pracowników z państw członkowskich UE. Unia Europejska przygotowała propozycję, wychodzącą naprzeciw żądaniom reformy unijnej polityki socjalnej postulowanych przez brytyjskiego premiera Davida Camerona. Chciałby on, by jego kraj mógł ograniczyć świadczenia socjalne dla osób przybyłych z innych państw członkowskich Unii. więcej Unia ma nową propozycję dla Wielkiej Brytanii

2016-02-02 przez Beata Skowrońska

Wsparcie dla Litwy i Polski

Zrównoważone wykorzystanie zasobów przyrody i kultury na potrzeby turystyki, mobilność zatrudnienia i pracowników, wspieranie włączenia społecznego, zwiększanie transgranicznej współpracy instytucji publicznych – to obszary, jakie obejmie program „Interreg V-A Litwa-Polska, przyjęty przez właśnie KE. Z unijnego budżetu otrzyma on ponad 50 mln euro więcej Wsparcie dla Litwy i Polski

2016-01-06 przez Beata Skowrońska

Prezydencja holenderska: oczekiwania posłów

Holandia będzie kierowała pracami Rady Unii Europejskiej w pierwszym półroczu 2016 roku. Za priorytety Holandia obrała sobie cztery kwestie: migrację i bezpieczeństwo międzynarodowe, innowacje i tworzenie miejsc pracy, uzdrowienie finansów i pobudzenie strefy euro oraz koncertującą się na przyszłości politykę klimatyczną i energetyczną. Zapytaliśmy holenderskich posłów o ich oczekiwania wobec prezydencji. więcej Prezydencja holenderska: oczekiwania posłów

2016-01-06 przez Beata Skowrońska

Więcej środków z europejskich funduszy strukturalnych na najważniejsze działania Unii

Komisja przyjęła dzisiaj komunikat w sprawie wsparcia unijnej strategii na rzecz wzrostu, planu inwestycyjnego oraz priorytetowych obszarów Komisji ze środków pochodzących z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSiI) przez najbliższe dziesięć lat. Komisja przyjęła dzisiaj komunikat w sprawie wsparcia unijnej strategii na rzecz wzrostu, planu inwestycyjnego oraz priorytetowych obszarów Komisji ze środków pochodzących z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSiI) przez najbliższe dziesięć lat. W sprawozdaniu omówiono również wyniki negocjacji ze wszystkimi państwami członkowskimi w sprawie umów partnerstwa i programów oraz główne wyzwania, jakie stoją przed każdym z państw. więcej Więcej środków z europejskich funduszy strukturalnych na najważniejsze działania Unii

2015-12-15 przez Beata Skowrońska

Komisja przedstawia nową europejską strategię w dziedzinie lotnictwa

Przyjęta dziś przez Komisję nowa strategia w dziedzinie lotnictwa stanowi kamień milowy na drodze pobudzenia gospodarki europejskiej oraz wzmocnienia jej bazy przemysłowej i przyczyni się do osiągnięcia przez UE pozycji światowego lidera. Komisja Europejska przyjęła dziś nową europejską strategię w dziedzinie lotnictwa, która stanowi kamień milowy na drodze pobudzenia gospodarki europejskiej i wzmocnienia jej bazy przemysłowej oraz wzmocnienia pozycji UE jako światowego lidera. Są to trzy główne priorytety przewodniczącego Jeana-Claude’a Junckera, na których została oparta strategia. Dzięki jej realizacji europejski sektor lotniczy pozostanie konkurencyjny i będzie czerpał korzyści z szybkich zmian i rozwoju gospodarki światowej. Siła i otwarcie na zewnątrz sektora lotniczego będą korzystne nie tylko dla przedsiębiorstw, lecz również dla obywateli Europy, którym zaoferuje się więcej połączeń z resztą świata po niższych cenach. więcej Komisja przedstawia nową europejską strategię w dziedzinie lotnictwa

2015-12-09 przez Beata Skowrońska

Global Study Awards

Do 30 listopada przyjmowane są zgłoszenia do udziału w programie stypendialnym, umożliwiającym studiowanie za granicą. więcej Global Study Awards

2015-11-19 przez Mieszko Matusiak

Czesne i stypendia w Europie – nowe kompendium

Gdzie i ile płaci się za studia – tego można dowiedzieć się z najnowszej edycji raportu przygotowanego przez Eurydice. W publikacji opisano też systemy wsparcia finansowego dla studentów. więcej Czesne i stypendia w Europie – nowe kompendium

2015-11-19 przez Mieszko Matusiak

Unia zbada efekty wolontariatu

Komisja Europejska zaprasza do składania ofert na wykonanie badania dotyczącego wpływu wolontariatu na młodzież i organizacje młodzieżowe. więcej Unia zbada efekty wolontariatu

2015-11-19 przez Mieszko Matusiak