Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi


Mojregion.eu - Mój region w Europie

Archiwum

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

23 lipca 2015 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Waldemar Sługocki zaakceptował i podpisał Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (SzOOP). więcej Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

2015-07-24 przez Karolina Dąbrowska rss

Konkurs w ramch POWER 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, ogłasza konkurs w ramach POWER 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych (konkurs nr POWR.05.02.00-IP.05-00-001/15). więcej Konkurs w ramch POWER 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

2015-07-23 przez Karolina Dąbrowska rss

Inwestujemy w odnawialne źródła energii

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wybrał projekty dotyczące budowy mikroinstalacji prosumenckich, które zostaną zrealizowane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. więcej Inwestujemy w odnawialne źródła energii

2015-07-23 przez Piotr Rychlicki rss

Wytyczne w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

3 lipca 2015 r. minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak zatwierdziła „Wytyczne w zakresie kontroli dla PO WER 2014-2020”. więcej Wytyczne w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

2015-07-15 przez Karolina Dąbrowska rss

Konkurs na usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ogłasiło konkurs nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-001/15 „Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” w ramach Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego. więcej Konkurs na usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

2015-07-13 przez Karolina Dąbrowska rss

Nowy konkurs dotyczący pomocy społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasiło konkurs w ramach Działania 2.5 PO WER - Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego więcej Nowy konkurs dotyczący pomocy społecznej

2015-07-10 przez Marek Wiśniewski rss

Konsultacje zewnętrzne projektu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój

8 lipca 2015 roku rozpoczęły się konsultacje zewnętrzne projektu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Konsultacje potrwają 14 dni kalendarzowych. więcej Konsultacje zewnętrzne projektu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój

2015-07-09 przez Karolina Dąbrowska rss

Astrobaza Kopernik w finale konkursu "Europa To My"

Projekt Astrobaza Kopernik będący autorskim pomysłem samorządu województwa kujawsko-pomorskiego znalazł się wśród 20 finalistów konkursu "Europa To My", który ma pokazać zmiany dokonujące się w Polsce dzięki Funduszom Europejskim. Zapraszamy do głosowania. więcej Astrobaza Kopernik w finale konkursu "Europa To My"

2015-07-07 przez Leszek Nienartowicz rss

Planowane konkursy w działaniu 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Programu Polska Cyfrowa

W III kwartale 2015 r. planowane jest ogłoszenie konkursów dotyczących działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Programu Polska Cyfrowa. więcej Planowane konkursy w działaniu 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Programu Polska Cyfrowa

2015-07-07 przez Karolina Dąbrowska rss

Pierwszy nabór wniosków z nowego RPO WK-P 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach nowej perspektywy RPO WK-P więcej Pierwszy nabór wniosków z nowego RPO WK-P 2014-2020

2015-07-07 przez Leszek Nienartowicz rss