Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi


Mojregion.eu - Mój region w Europie

Archiwum

Tablice informacyjne dla beneficjentów PROW 2007-2013

Informujemy, że są do odbioru tablice informacyjne dla działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz Odnowa i rozwój wsi za pośrednictwem Osi 4 „Leader”. Do odbioru tablic reklamowych zapraszamy gminy Boniewo, Nowa Wieś Wielka i Śliwice. więcej Tablice informacyjne dla beneficjentów PROW 2007-2013

2015-08-12 przez Joanna Kucz rss

Lista krajowa operacji w zakresie mikroinstalacji prosumenckich

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa publikuje listę określającą kolejność przysługiwania pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie mikroinstalacji prosumenckich. więcej Lista krajowa operacji w zakresie mikroinstalacji prosumenckich

2015-08-07 przez Piotr Rychlicki rss

Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na utworzenie centrów symulacji medycznych

Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkurs w ramach Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. więcej Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na utworzenie centrów symulacji medycznych

2015-08-04 przez Marek Wiśniewski rss

Biznes i nauka - dyskusja o współpracy

Na XXII posiedzeniu Regionalnej Sieci Tematycznej dyskutowano na temat modelu współpracy środowiska akademickiego z przedsiębiorcami. Spotkanie odbyło się 9 lipca 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. więcej Biznes i nauka - dyskusja o współpracy

2015-08-04 przez Karolina Zawacka rss

Budowa mikroinstalacji prosumenckich a zamówienia publiczne

W związku z piątkowym (31 lipca) spotkaniem z przedstawicielami kujawsko-pomorskich gmin zamieszczamy informację o możliwych trybach udzielania zamówienia na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii, w szczególności energię elektryczną i cieplną. więcej Budowa mikroinstalacji prosumenckich a zamówienia publiczne

2015-08-03 przez Joanna Kucz rss

PROW - ciepło i elektryczność ze słońca

Samorządy gmin Zbójno (powiat golubsko-dobrzyński), Wąbrzeźno i Chełmno otrzymają środki na realizację własnych programów dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii. Podpisanie umów o dofinansowanie tych przedsięwzięć z pozostającej w dyspozycji samorządowych władz województwa puli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 odbyło się dziś (29 lipca) w Urzędzie Marszałkowskim. więcej PROW - ciepło i elektryczność ze słońca

2015-07-30 przez Joanna Kucz rss

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych - lepsza jakość dzięki konsultacjom społecznym. Dziękujemy!

Od 12 do 30 czerwca trwały konsultacje społeczne Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (SZOOP v.1.0). W wyniku konsultacji do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 798 uwag w terminie. 215 uwag zostało uwzględnionych, 94 uwagi zostały częściowo uwzględnione, 20 uwag zostało przyjętych do późniejszego wykorzystania, natomiast 469 uwag nie zostało uwzględnionych. więcej Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych - lepsza jakość dzięki konsultacjom społecznym. Dziękujemy!

2015-07-30 przez Michał Heller rss

Środki na działanie związane z budową lub modernizacja dróg loklanych w ramach PROW 2014-2020

Przedstawiamy wyniki przeprowadzonej analizy uwzględniającej cele programu oraz założenia strategii Województwa oraz założenie kryterium regionalnego w zakresie budowy lub modernizacji dróg lokalnych w ramach PROW 2014-2020, przedstawione podczas czwartkowego spotkania (23.07). więcej Środki na działanie związane z budową lub modernizacja dróg loklanych w ramach PROW 2014-2020

2015-07-27 przez Joanna Kucz rss

Konkurs w ramach POIR 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Departament Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Gospodarki ogłasza konkurs w ramach POIR na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”. więcej Konkurs w ramach POIR 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

2015-07-27 przez Karolina Dąbrowska rss

Jak zmienialiśmy naszą wieś

Finiszujący PROW 2007-2013 przyniósł województwu ponad 670 milionów złotych dotacji oraz będące efektem ich wykorzystania nowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne, zrewitalizowane centra miejscowości, odnowione lub nowo zbudowane świetlice i ośrodki kultury, dobrze wyposażone pace zabaw, nowe lub doposażone obiekty sportowe. więcej Jak zmienialiśmy naszą wieś

2015-07-24 przez Joanna Kucz rss