Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi


Mojregion.eu - Mój region w Europie

Archiwum

Pre-Komitet - lista kandydatów

Znamy już nazwiska części kandydatów na członków Pre-Komitetu Monitorującego RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ich zastępców ze strony przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych. 19 października zakończył się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych i gospodarczych oraz przedstawicieli środowiska akademicko-naukowego do prac Pre Komitetu Monitorującego RPO naszego regionu. więcej Pre-Komitet - lista kandydatów

2007-11-08 przez Przemysław Mentkowski rss

Informacje ogólne o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie realizowany w latach 2007-2013 na terenie całego kraju. Podstawą realizacji założeń strategicznych Programu, opisanych w Krajowym Planie Strategicznym Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, będą działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach czterech osi priorytetowych: Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego; Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich; Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Oś 4: Leader. więcej Informacje ogólne o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich

2007-10-24 przez Jacek Stucke rss