Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi


Mojregion.eu - Mój region w Europie

Archiwum

Zamówienia Publiczne – rażąco niska cena.

W związku z rozstrzyganymi przez beneficjentów PROW 2014-2020 postępowaniami o udzielanie zamówień publicznych przypominamy, iż w przypadku wpływu ofert, których cena jest istotnie niższa od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, należy zwrócić się do oferentów o odpowiednie wyjaśnienia w tym zakresie. więcej Zamówienia Publiczne – rażąco niska cena.

2016-05-27 przez Joanna Kucz rss

PROW na bezpieczne drogi

Ponad 63 miliony złotych dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 trafi na budowę lub modernizację blisko 200 kilometrów dróg lokalnych w regionie. Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie inwestycji odbyło się 25 maja w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. więcej PROW na bezpieczne drogi

2016-05-27 przez Joanna Kucz rss

Rozwój w rękach lokalnych społeczności

Uroczyste podpisanie umów dotyczących realizacji dwudziestu ośmiu lokalnych strategii działania odbyło się dzisiaj (19 maja) w toruńskim Centrum Kulturalno-Kongresowym „Jordanki” w Toruniu. Lokalne grupy działania (LGD), czyli partnerstwa mieszkańców, organizacji pozarządowych i samorządów, otrzymają do dyspozycji około pół miliarda złotych wsparcia z Unii Europejskiej na różnorodne przedsięwzięcia uwzględniające potrzeby konkretnych społeczności. więcej Rozwój w rękach lokalnych społeczności

2016-05-20 przez Joanna Kucz rss

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza na IV Pałucki Festyn Ludowy!

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa w Żninie zaprasza wszystkich mieszkańców oraz turystów na IV Pałucki Festyn Ludowy, który odbędzie się 25 czerwca br. na rynku w Żninie w godzinach od 15.00 do 19.00. W programie imprezy m. in. stoiska rzemieślnicze prezentujące sztukę ludową, kiermasz wyrobów ludowych, pokazy prac na dawnych sprzętach, przegląd kapel i zespołów ludowych oraz konkursy z licznymi nagrodami więcej Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza na IV Pałucki Festyn Ludowy!

2016-05-19 przez Joanna Kucz rss

Konkurs na budowę lub modernizację dróg lokalnych rozstrzygnięty

W dniu dzisiejszym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę operacji, zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście znalazło się 137 projektów na łączną wnioskowaną kwotę przyznania pomocy 63 382 969,00 zł. więcej Konkurs na budowę lub modernizację dróg lokalnych rozstrzygnięty

2016-05-11 przez Joanna Kucz rss

Aktualizacja Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zgłoszonymi uwagami w toku opiniowania projektu „Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020” dokonane zostały w niej zmiany, których celem było wyeliminowanie niejasności i przygotowanie materiału, który w przystępny dla beneficjentów PROW 2014-2020 sposób opisze i przedstawi wymagania dotyczące oznakowania miejsc i rzeczy współfinansowanych ze środków PROW 2014-2020. więcej Aktualizacja Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020

2016-05-11 przez Joanna Kucz rss

Informacja o wyborze strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

W dniach 12 i 27 kwietnia b.r. odbyły się posiedzenia Komisji ds. oceny i wyboru Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR), podczas których dokonano oceny wszystkich LSR. więcej Informacja o wyborze strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

2016-04-29 przez Kacper Szary rss

Informacja o wyborze strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

W dniach 12 i 27 kwietnia b.r. odbyły się posiedzenia Komisji ds. oceny i wyboru Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR), podczas których dokonano oceny wszystkich LSR. więcej Informacja o wyborze strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

2016-04-29 przez Kacper Szary rss

Zamówienia publiczne – przepisy obowiązujące od 18 kwietnia 2016 r.

Informujemy, że zgodnie z komunikatem Urzędu Zamówień Publicznych, od dnia 18 kwietnia 2016 r. zaczynają obowiązywać przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą klasyczną ” oraz przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą sektorową”. więcej Zamówienia publiczne – przepisy obowiązujące od 18 kwietnia 2016 r.

2016-04-22 przez Joanna Kucz rss

Informacja o wysokości dostępnych środków w ramach konkursu na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Wypełniając zapisy regulaminu konkursu na wybór LSR, w tym postanowienia załącznika nr 6 do tego regulaminu, informujemy o ustaleniu przez Instytucję Zarządzającą kwot dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W województwie kujawsko-pomorskim kwotą dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR w ramach PROW 2014-2020 jest kwota: 34 728 275,83 EURO. więcej Informacja o wysokości dostępnych środków w ramach konkursu na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

2016-03-22 przez Joanna Kucz rss