Mojregion.eu - Mój region w Europie

Witamy na stronie poświęconej funduszom europejskim w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Znajdą Państwo na niej dokumenty i informacje dotyczące wszystkich programów unijnych realizowanych w naszym regionie, a także propozycje uzyskania wsparcia bezpośrednio z Brukseli.

Aktualności

 1. Pierwszy nabór wniosków w ramach nowego RPO

  2015-07-07

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ogłasza nabór projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach nowej perspektywy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

  więcej Pierwszy nabór wniosków w ramach nowego RPO

 2. Projekt z Torunia finalistą konkursu RegioStars 2015

  2015-06-29

  Komisja Europejska ogłosiła listę finalistów konkursu RegioStars 2015, w którym wyróżniane są najbardziej inspirujące i innowacyjne projekty regionalne współfinansowane ze środków unijnych funduszy spójności. Laureatem z Polski jest projekt „Rozbudowa Toruńskiego Parku Technologicznego”.

  więcej Projekt z Torunia finalistą konkursu RegioStars 2015

 3. Wielkie odliczanie w PROW - ie

  2015-06-18

  W związku z kończącym się okresem programowania PROW na lata 2007-2013 przypominamy, że zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną musi nastąpić nie później niż do 30 czerwca 2015 r.

  więcej Wielkie odliczanie w PROW - ie

 4. Konsultacje społeczne szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P 2014-2020

  2015-06-10

  Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

  więcej Konsultacje społeczne szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P 2014-2020

 5. Realizacja kolejnego badania ewaluacyjnego

  2015-06-03

  Biuro Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego rozpoczęło prace nad realizacją kolejnego badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja przyczyn nieosiągnięcia wartości docelowych wybranych wskaźników w RPO WK-P na lata 2007-2013”. Wykonawcą badania jest firma AGROTEC POSKA Sp. z o.o. z Warszawy.

  więcej Realizacja kolejnego badania ewaluacyjnego

1 2 3 4 5

Astrobaza Kopernik w finale konkursu "Europa To My"

Projekt Astrobaza Kopernik będący autorskim pomysłem samorządu województwa kujawsko-pomorskiego znalazł się wśród 20 finalistów konkursu "Europa To My", który ma pokazać zmiany dokonujące się w Polsce dzięki Funduszom Europejskim. Zapraszamy do głosowania. więcej Astrobaza Kopernik w finale konkursu "Europa To My"

2015-07-07 przez Leszek Nienartowicz rss

Wyniki badania projektów partnerskich

Zakończyliśmy badanie ewaluacyjne pn. „Ocena wpływu partnerstwa międzysektorowego na efektywność projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2007-2014”. więcej Wyniki badania projektów partnerskich

2015-07-07 przez Hanna Elwertowska rss

Dobrzyń nad Wisłą zaprasza na imprezę inaugurującą wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza na imprezę promocyjną inaugurującą wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022, która odbędzie się 15 sierpnia 2016 r. na Przystani w Dobrzyniu nad Wisłą. więcej Dobrzyń nad Wisłą zaprasza na imprezę inaugurującą wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

2016-08-11 przez Joanna Kucz rss

Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na utworzenie centrów symulacji medycznych

Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkurs w ramach Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. więcej Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na utworzenie centrów symulacji medycznych

2015-08-04 przez Marek Wiśniewski rss

Informacja o wysokości dostępnych środków w ramach konkursu na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Wypełniając zapisy regulaminu konkursu na wybór LSR, w tym postanowienia załącznika nr 6 do tego regulaminu, informujemy o ustaleniu przez Instytucję Zarządzającą kwot dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W województwie kujawsko-pomorskim kwotą dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR w ramach PROW 2014-2020 jest kwota: 34 728 275,83 EURO. więcej Informacja o wysokości dostępnych środków w ramach konkursu na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

2016-03-22 przez Joanna Kucz rss


Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player