Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi


Mojregion.eu - Mój region w Europie

Witamy na stronie poświęconej funduszom europejskim w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Znajdą Państwo na niej dokumenty i informacje dotyczące wszystkich programów unijnych realizowanych w naszym regionie, a także propozycje uzyskania wsparcia bezpośrednio z Brukseli.

Aktualności

 1. Pierwszy nabór wniosków w ramach nowego RPO

  2015-07-07

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ogłasza nabór projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach nowej perspektywy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

  więcej Pierwszy nabór wniosków w ramach nowego RPO

 2. Projekt z Torunia finalistą konkursu RegioStars 2015

  2015-06-29

  Komisja Europejska ogłosiła listę finalistów konkursu RegioStars 2015, w którym wyróżniane są najbardziej inspirujące i innowacyjne projekty regionalne współfinansowane ze środków unijnych funduszy spójności. Laureatem z Polski jest projekt „Rozbudowa Toruńskiego Parku Technologicznego”.

  więcej Projekt z Torunia finalistą konkursu RegioStars 2015

 3. Wielkie odliczanie w PROW - ie

  2015-06-18

  W związku z kończącym się okresem programowania PROW na lata 2007-2013 przypominamy, że zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną musi nastąpić nie później niż do 30 czerwca 2015 r.

  więcej Wielkie odliczanie w PROW - ie

 4. Konsultacje społeczne szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P 2014-2020

  2015-06-10

  Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

  więcej Konsultacje społeczne szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P 2014-2020

 5. Realizacja kolejnego badania ewaluacyjnego

  2015-06-03

  Biuro Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego rozpoczęło prace nad realizacją kolejnego badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja przyczyn nieosiągnięcia wartości docelowych wybranych wskaźników w RPO WK-P na lata 2007-2013”. Wykonawcą badania jest firma AGROTEC POSKA Sp. z o.o. z Warszawy.

  więcej Realizacja kolejnego badania ewaluacyjnego

1 2 3 4 5

Astrobaza Kopernik w finale konkursu "Europa To My"

Projekt Astrobaza Kopernik będący autorskim pomysłem samorządu województwa kujawsko-pomorskiego znalazł się wśród 20 finalistów konkursu "Europa To My", który ma pokazać zmiany dokonujące się w Polsce dzięki Funduszom Europejskim. Zapraszamy do głosowania. więcej Astrobaza Kopernik w finale konkursu "Europa To My"

2015-07-07 przez Leszek Nienartowicz rss

Wyniki badania projektów partnerskich

Zakończyliśmy badanie ewaluacyjne pn. „Ocena wpływu partnerstwa międzysektorowego na efektywność projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2007-2014”. więcej Wyniki badania projektów partnerskich

2015-07-07 przez Hanna Elwertowska rss

Zmieniamy kujawsko-pomorską wieś

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” to kolejne dwa – obok naszego Regionalnego Programu Operacyjnego – ważne instrumenty dystrybucji środków z Unii Europejskiej, którymi dysponuje samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Wsparcie kierujemy na odnowę i rozbudowę infrastruktury na terenach wiejskich oraz realizację przedsięwzięć inicjowanych przez lokalne społeczności. Do tej pory dofinansowanie w ramach PROW trafiło już między innymi na budowę i modernizację blisko 200 kilometrów dróg lokalnych. więcej Zmieniamy kujawsko-pomorską wieś

2016-09-16 przez Joanna Kucz rss

Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na utworzenie centrów symulacji medycznych

Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkurs w ramach Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. więcej Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na utworzenie centrów symulacji medycznych

2015-08-04 przez Marek Wiśniewski rss

Informacja o wysokości dostępnych środków w ramach konkursu na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Wypełniając zapisy regulaminu konkursu na wybór LSR, w tym postanowienia załącznika nr 6 do tego regulaminu, informujemy o ustaleniu przez Instytucję Zarządzającą kwot dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W województwie kujawsko-pomorskim kwotą dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR w ramach PROW 2014-2020 jest kwota: 34 728 275,83 EURO. więcej Informacja o wysokości dostępnych środków w ramach konkursu na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

2016-03-22 przez Joanna Kucz rss


Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player